Dienstverlening & beloning | Veldhuis Advies

VELDHUIS ADVIES
snelle afhandeling en duidelijk advies

 

Dienstverlening & Beloning

Wat kan Veldhuis Advies voor u betekenen?


Veldhuis Advies kan in volledige vrijheid de producten van een groot aantal verzekeraars en banken adviseren. Bij de selectie van partijen bij wie wij producten voor onze klanten inkopen, laten wij ons leiden door de kwaliteit van de product- en polisvoorwaarden enerzijds en de premie en kosten anderzijds.

Bij schadeverzekeringen, met uitzondering van individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, is onze beloning doorgaans onderdeel van de prijs van het product. De verzekeraar verleent ons een premieafhankelijke vergoeding. Als u de premie voor de verzekering heeft betaald, dan heeft u ook betaald voor onze dienstverlening, tenzij wij vooraf samen iets anders hebben afgesproken.

In onze particuliere pakketpolis, het NLG privé pakket, zijn wij afgestapt van deze vorm van vergoeding. Dit betekent dat wij voor dit verzekeringspakket een vaste vergoeding ontvangen die afhankelijk is van de soort verzekering die u afsluit, ongeacht de hoogte van de premie voor die verzekering. Deze beloning zorgt er voor dat wij u doorlopend van dienst kunnen zijn met onafhankelijk advies, bij schadebehandeling en wijzigingen.

In onze dienstenwijzer kunt u hier meer over lezen.

Bij levensverzekeringen, hypotheken, pensioenen en lijfrentes, betalingsbeschermers, overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen, individuele inkomensverzekeringen en beleggingsrekeningen zijn de kosten van onze dienstverlening nooit onderdeel van de prijs van het product. Voor deze producten kunt u bij ons kiezen uit verschillende vormen van directe beloning. Daarbij is bij ons het eerste uur altijd bedoeld om geheel vrijblijvend te kijken waarvoor u ons heeft benaderd en wat wij voor u kunnen betekenen. Na afloop kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten. Het aantal uren dat aan het advies is te besteden is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen en de complexheid van het advies. Voorafgaand aan het adviestraject maken wij voor u een inschatting van de kosten die wij in rekening zullen brengen.

Zo weet u waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten.

Dienstverleningsdocument


Waarvoor wordt een adviseur betaald?

Voor levensverzekeringen, hypotheken, pensioenen en lijfrentes, betalingsbeschermers, overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen, individuele inkomensverzekeringen en beleggingsrekeningen bepaalt een advieskantoor zelf de hoogte van de kosten en de werkzaamheden die daaraan zijn gekoppeld. Het dienstverleningsdocument (DVD) bevat een overzicht van de kosten voor financieel advies en een beschrijving van de werkzaamheden van de financiële dienstverlener. Elke adviseur werkt met een standaard dienstverleningsdocument dat er daardoor bij elke adviseur of financieel dienstverlener hetzelfde uitziet. Het dienstverleningsdocument helpt u hierdoor financieel dienstverleners met elkaar te vergelijken.

Ieder dienstverleningsdocument gaat uit van vijf stappen van financiële dienstverlening. Deze stappen geven op hoofdlijnen het proces weer dat u met een financieel dienstverlener kunt doorlopen en welke werkzaamheden de dienstverlener per stap voor u verricht. Bij de eerste stap verdiept hij zich in uw financiële situatie en bij de laatste stap komen de werkzaamheden aan de orde die hij al dan niet kan uitvoeren ná het sluiten van het product. Ook bevat het dienstverleningsdocument een schatting van de prijs voor de werkzaamheden. De prijs is een gemiddelde of een indicatie. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Afhankelijk van de adviesvraag zijn er vier verschillende dienstverleningsdocumenten.
De dienstverleningsdocumenten van Veldhuis Advies kunt u hieronder downloaden.

DIENSTENWIJZER
Dienstverleningsdocument Hypotheek
Dienstverleningsdocument Vermogen
Dienstverleningsdocument Risico
Dienstverleningsdocument Pensioen
Algemene voorwaarden

Beleid beheerst belonen

De wetgever hecht bij financiële ondernemingen een groot belang aan een beheerst beloningsbeleid. Het beleid dient erop te zijn gericht om de risico’s op onzorgvuldige behandeling van consumenten door de financiële onderneming tegen te gaan en de soliditeit en integriteit van de onderneming op de lange termijn te waarborgen. Het spreekt voor zich dat wij dit belang onderschrijven en maatregelen hebben getroffen om dit te waarborgen. Voor zover we adviseren over verzekeringen met een beleggingscomponent houden we rekening met de mogelijke impact van duurzaamheidsrisico’s op de waarde van de beleggingen.

Risicoanalyse

Wij hebben een risicoanalyse opgesteld om na te gaan welke risico’s er mogelijk binnen onze onderneming zijn, die leiden tot onzorgvuldige behandeling van consumenten als gevolg van ons beloningsbeleid.

Beloningsbeleid


In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is voor een beperkt deel variabel.

In 2020 hebben 79 personen een volledig jaar of een deel hiervan voor één van onze Veldhuis-ondernemingen gewerkt. In totaal bedroegen onze personeelskosten € 4.675.483,-. Deze bestaan uit salarissen voor medewerkers en directie, sociale premies, pensioen- en andere werknemersverzekeringen, studiekosten en overige personeelskosten.

Elke medewerker heeft recht op een variabele beloning mits deze medewerker en de onderneming zélf financieel goed hebben gefunctioneerd, met andere woorden: het financieel verantwoord is om een variabele beloning uit te keren. Daarnaast is een deel van de variabele beloning gebaseerd op klantbeoordelingen en de mate van klanttevredenheid.

In 2020 hebben wij in totaal € 309.250,- aan variabele beloningen uitgekeerd. Dit is 6,61% van onze totale personeelskosten.

Het gestelde in artikel 1:120 lid 2a Wft is op geen van onze medewerkers van toepassing.

Evaluatie

Jaarlijks evalueren wij ons beloningsbeleid op zijn werking en nemen indien noodzakelijk maatregelen om ongewenste effecten van ons beloningsbeleid voor de consument te corrigeren.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld