DGA, Kom in actie voor uw pensioen! | Veldhuis Advies

DGA, Kom in actie voor uw pensioen!

Filter

DGA, Kom in actie voor uw pensioen!

Pensioenadviseur Zwolle

Tot op heden was het DGA pensioen in veel gevallen een fiscaal gedreven oplossing. Over het algemeen niet bedoeld als een “echt” pensioen. Een balanspost vaak zonder inhoud (geen liquide middelen ter grootte van de commerciële pensioenwaarde). Ook is de eigen beheer oplossing ondoorzichtig en duur. DGA’s (en de partners) weten zelden wat ze hebben en aan (nabestaanden) pensioenuitkering kunnen verwachten. De eigen beheer oplossing is ook relatief duur omdat er jaarlijks gerekend moet worden om een goede reserve in de boeken te krijgen.

Het voordeel van pensioenopbouw in eigen beheer is in de loop der jaren een stuk minder geworden door de verlagingen van de Vennootschapsbelasting (VpB). Ook is een eigen beheer pensioen uitermate onhandig bij echtscheiding of als er dividend uitgekeerd moet/kan worden. Kortom, gelukkig zijn er nu mogelijkheden om hier vanaf te komen.

Het praten over het eigen beheer pensioen heeft inmiddels een hele lange geschiedenis. We hebben nu eindelijk een oplossing die voor (bijna) alle partijen acceptabel is.

Welke keuze kan de DGA (in overleg met -en na toestemming van- zijn partner!) nu maken?

  • Afstempelen van de fiscale aanspraak in 2017 tegen een waarde van 65,5%
  • Omzetten van de fiscale waarde naar een SBU (Spaarvariant Bij Uitfasering) die jaarlijks wordt opgerent en als lijfrente aan de DGA moet worden uitgekeerd
  • Pensioen eigen beheer bevriezen

Welk alternatief is het meest aantrekkelijk?

Zoals altijd is ook dit een kwestie van persoonlijke omstandigheden. Niet eerst denken maar eerst rekenen. Met de rekenresultaten vervolgens gaan denken. Hierbij is de totale financiële situatie van de DGA belangrijk. Zonder totaal inzicht is het lastig een goede beslissing te nemen. Niet altijd is de rekenkundig beste oplossing ook wat de DGA en of zijn partner wil. Het is wel onze taak als adviseur om de keuzes helder te maken.

Vervolgens moet de DGA dan kijken naar het vervolg. Daarbij dient bedacht te worden dat er twee zaken zich direct voor kunnen doen, namelijk arbeidsongeschiktheid of overlijden. Beide situaties moeten goed bekeken worden want ook als DGA wil je niet meemaken dat je nabestaanden naast het leed ook financieel een probleem hebben.

Is alles nu helemaal duidelijk? Zeker de positie van de ex-partner verdient nog aandacht. Hiervoor is nog geen adequate oplossing en zullen de voormalige echtelieden samen naar een oplossing moeten zoeken. Ook hierbij kan een adviseur goede diensten verlenen.

Mijn conclusie is dat er veel opties zijn en dat goed financieel- en pensioenadvies meer dan ooit noodzakelijk is. Neem voor meer informatie en een persoonlijk advies op maat contact met mij op via tel. 0578 – 211 000 of fpdesk@veldhuis-advies.nl.

Harry Stomphorst
Senior PensioenConsultant
Dit artikel is geschreven door:

“Pensioen is inmiddels gelukkig een ‘echt’ vak geworden waardoor wij als adviseurs weer trots zijn op ons beroep.”

Harry Stomphorst (1958) is woonachtig in Marum (Groningen). Hij is gehuwd en vader van vier kinderen. In de afgelopen jaren heeft hij zich met name bezig gehouden met advisering van collectief- en DGA pensioen. Verder geeft hij ook bredere financiële adviezen aan ondernemers en ondernemingen.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld