Deeltijdpensioen vermindert werkdruk, terwijl pensioeninkomen op peil blijft | Veldhuis Advies

Deeltijdpensioen vermindert werkdruk, terwijl pensioeninkomen op peil blijft

Filter

Deeltijdpensioen vermindert werkdruk, terwijl pensioeninkomen op peil blijft

Automonteur

Deeltijdpensionering zorgt ervoor dat de werkdruk vermindert, terwijl het toch mogelijk is een adequaat pensioeninkomen te behouden. Dat blijkt uit onderzoek van Netspar. Volgens de onderzoekers kan deeltijdpensioen een instrument zijn om te voldoen aan de doelstelling van beleidsmakers om ouderen van een behoorlijk pensioeninkomen te voorzien én om het pensioenstelstel houdbaar te houden.

Gevolgen gedeeltelijke pensionering geanalyseerd

“De combinatie van loon- en pensioeninkomen kan consumptie op latere leeftijd financieren en individuen ertoe aanzetten hun werkende leven te verlengen tot de AOW-leeftijd of daarna”, aldus de onderzoekers, die analyseerden wat de gevolgen van gedeeltelijke pensionering voor het financiële welzijn van ouderen zijn en in hoeverre dit financiële zelfredzaamheid tijdens het pensioen inhoudt.

Met fysiek zwaar beroep fit de eindstreep behalen

Deeltijdpensionering kan er voor mensen met fysiek zware beroepen bijvoorbeeld voor zorgen dat ze toch fit de eindstreep halen zonder dat ze het risico lopen na pensionering niet rond te kunnen komen. “Nu er minder institutionele prikkels zijn om eerder te stoppen met werken, kan deeltijdpensioen de komende jaren een grotere rol gaan spelen in het geleidelijk afbouwen van het werkende leven”, aldus de onderzoekers van Netspar. Ook onderstrepen de onderzoekers dat deeltijdpensioen gunstig kan zijn voor de overheidsfinanciën, “aangezien mensen met deeltijdpensioen meer jaren pensioenpremiebetalingen en belastinginkomen genereren”.

Analyse aan de hand van data groot pensioenfonds

De onderzoekers hebben pensioenaansprakendata van klanten van een groot pensioenfonds gebruikt om dit vast te kunnen stellen. Zij stellen dat mensen die dertig jaar fulltime hebben gewerkt en hun loon uit deeltijdwerk combineren met een deeltijdpensioeninkomen totdat zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt ten minste 70% inkomensvervanging bereiken. Dit is het streefvervangingspercentage van veel inkomensverzekeringen. Na het behalen van de AOW-leeftijd behalen ze veelal een hoger vervangingspercentage, blijkt uit de analyse.

Deeltijdpensioen ook voordeel bij nul-indexering

Ook wordt de vergelijking getrokken tussen mensen die volledig met pensioen gaan en degenen die ervoor kiezen gedeeltelijk door te werken. Die laatste groep heeft meer kans op een behoorlijk pensioen wanneer sprake is van nul-indexering van aanvullend pensioen of wanneer minder jaren pensioenrechten worden opgebouwd.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld