Compensatie (ex-)partner na omzetting pensioen in eigen beheer | Veldhuis Advies

Compensatie (ex-)partner na omzetting pensioen in eigen beheer

Filter

Compensatie (ex-)partner na omzetting pensioen in eigen beheer

Pensioen

Veel DGA’s hebben het pensioen in eigen beheer afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. Hierdoor is de DGA zijn pensioenaanspraken kwijt geraakt. Maar let op: ook de (ex-)partner heeft zijn of haar aanspraken verloren! Namelijk de aanspraak op nabestaandenpensioen, zowel vóór als na de pensioendatum van de DGA. Het vaststellen van een passende compensatie voor deze derving van aanspraken is lastige materie. In dit artikel wil ik graag ingaan op de compensatie van de (ex)-partner en de mogelijke gevolgen van niet of onjuist compenseren.

Geen wettelijke grondslag, mogelijk wel fiscale gevolgen

Compensatie van de (ex-)partner kent geen wettelijke grondslag. Met andere woorden, de wet schrijft niet voor dat u als DGA uw (ex-)partner moet compenseren. Toch is het van belang dat u hierover nadenkt en dat u de mogelijke gevolgen kunt overzien van uw keuze om wel of niet te compenseren.

Indien u als DGA ervoor kiest om uw (ex-)partner niet of niet voldoende te compenseren, dan kan er sprake zijn van een fiscaal belaste schenking van de (ex-)partner aan u. Hierbij is het huwelijksvermogensrecht van belang. Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd? Dan is er geen sprake van een fiscaal belaste schenking. Dit geldt ook als er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld waarbij er sprake is van een wederzijds finaal verrekenbeding bij echtscheiding of overlijden. In alle andere situaties kan het niet (passend) compenseren tot een fiscaal belaste schenking leiden.

Diverse compensatiemethodes

De DGA en diens (ex-)partner kunnen samen een bedrag overeenkomen door middel van een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst kunnen zij vastleggen hoe de compensatie plaats gaat vinden. Dit kan bijvoorbeeld door het extern verzekeren van het partnerpensioen, het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de DGA of, als het pensioen is omgezet in een oudedagsverplichting, door hier afspraken over te maken.

Niet verplicht om direct te compenseren

Compensatie hoeft niet direct bij afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer te worden geregeld. Is er sprake van een ex-partner? Dan is de kans groot dat deze wel iets geregeld wil zien. Bent u gehuwd, dan kunt u huwelijkse voorwaarden opstellen of uw huidige huwelijkse voorwaarden wijzigen. U kunt overeenkomen dat indien het huwelijk eindigt door echtscheiding of overlijden, er ten laste van het vermogen van de DGA een compensatie wordt betaald voor de derving van de pensioenaanspraken waarop de partner recht zou hebben als er geen afkoop of omzetting zou hebben plaatsgevonden. Op deze manier hoeft er niet direct daadwerkelijk te worden gecompenseerd en speelt ook de schenkingskwestie niet.

De hoogte van de compensatie bepalen

Om de hoogte van de compensatie vast te stellen is het noodzakelijk te weten op welke uitkeringsrechten de (ex-)partner recht zou hebben indien er niet zou zijn afgekocht of omgezet. Hiervoor kan worden uitgegaan van verschillende scenario’s, waarbij in overleg met de DGA en de (ex-)partner fictieve data worden vastgesteld. Onder andere de volgende scenario’s kunnen worden gebruikt:

– Overlijden DGA op korte termijn
– Overlijden DGA op langere termijn

Na echtscheiding kunt u denken aan de volgende scenario’s:

– Overlijden DGA kort na de echtscheiding en op korte termijn
– Overlijden DGA op langere termijn na de echtscheiding, op korte termijn
– Overlijden DGA kort na de echtscheiding op langere termijn
– Etc.

Door diverse scenario’s door te rekenen kan de netto uitkering voor de (ex-)partner worden vastgesteld. De uitkomsten kunnen worden gekapitaliseerd en op deze manier kan de hoogte van het compensatiebedrag worden vastgesteld.

Advies nodig?

Bent u DGA en heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting? Dan ontkomt u er niet aan om na te denken over het compenseren van de pensioenaanspraken van uw (ex-)partner. Dit is complexe materie. Uiteraard denken onze onafhankelijke adviseurs graag met u mee. Neem gerust contact met ons op via pensioen@veldhuisadvies.nl of bel 0578-211000 voor een afspraak.

Jenny Vosselman
Adviseur Financiële planning
Dit artikel is geschreven door:

Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld