Brandveiligheid hoog op de agenda | Veldhuis Advies

Brandveiligheid hoog op de agenda

Filter

Brandveiligheid hoog op de agenda

Brand in huis

U moet als ondernemer volgens de Arbowet zorgen voor een veilig en gezond gebouw. De Arbeidsinspectie controleert bedrijven daarom regelmatig op brandgevaar. Hoe zorgt u voor een brandveilige werkvloer?

Brandveilige inrichting

  • Ingangen, doorgangen, uitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtwegen moeten minimaal 1,1 meter breed zijn en vrij van obstakels.
  • Brandslanghaspel en de draagbare blustoestellen moeten altijd bereikbaar zijn. En blusmiddelen moeten direct te gebruiken zijn. Laat dit één keer per jaar controleren.

Duidelijke informatie

  • Zorg voor een ontruimingsplan waarin ook is opgenomen hoe alle verantwoordelijken moeten reageren bij calamiteiten.
  • Instrueer uw medewerkers zodat ze weten wat ze moeten doen als er brand is. Doe van tijd tot tijd een brandoefening.
  • Zorg ervoor dat iedereen weet waar de brandblussers zich bevinden en hoe die gebruikt moeten worden. Hang veiligheidsinstructies op duidelijk zichtbare plaatsen.

Nooduitgang en verlichting

Sommige bedrijven moeten verplicht een nooduitgang en nood- en transparantverlichting (vluchtwegaanduiding) hebben. Als dat zo is zorg er dan voor dat:

  • Deuren van de nooduitgangen van binnenuit direct te openen zijn zonder gebruik van sleutels en dat er binnen een straal van 2 meter geen obstakels staan.
  • Nood- en transparantverlichting goed zichtbaar zijn en altijd goed werken. De transparantverlichting moet bovendien altijd branden als er personen aanwezig zijn.

Weet u niet of uw bedrijf een nooduitgang en nood- en transparantverlichting moet hebben? Vraag dan bij de gemeente de plaatselijke Bouwverordening op.

Impact van brand

Voor goed risicobeheer moet u inschatten hoe groot de kans is op brand en wat de impact zal zijn van de schade. De kans op een grote brand schat u misschien klein in, maar de impact is enorm. Het pand met alles daarin kan helemaal of voor een deel vernietigd worden. Erger is dat er doden en gewonden kunnen vallen. Alleen al daarom hoort aandacht voor brandveiligheid hoog op de agenda te staan.

Aansprakelijkheidsrisico is groot

Maar de gevolgen van een grote brand kunnen ook om een andere reden groot zijn. Wat als werkzaamheden geruime tijd stil komen te liggen? Of als u aansprakelijk gesteld wordt voor schade aan anderen? Brandverzekeraars kunnen een uitgekeerde brandschade volledig op de veroorzaker verhalen. Uw bedrijf kan daardoor tot in de miljoenen aansprakelijk worden gesteld.

Bent u voldoende verzekerd voor brand, bedrijfsschade en aansprakelijkheid? Neem contact met ons op via tel. 0578 – 699 789 of via bedrijven@veldhuisadvies.nl om de risico’s van een grote (en een kleine) brand te bespreken.

Hans Onderdijk
Adviseur MKB
Dit artikel is geschreven door:

Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld