• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Wat is de rol van de bedrijfsarts bij langdurig verzuim?

Werkgevers zijn verplicht om medewerkers door te betalen tijdens ziekte. Gelukkig gaat het vaak maar om korte ziekteperiodes. Langdurig verzuim vraagt om een andere benadering, dan komt ook de bedrijfsarts in beeld. Wat wordt er van de werkgever verwacht en wat is de rol van de bedrijfsarts?

Wat is de rol van de bedrijfsarts bij langdurig verzuim?

De rol van de werkgever bij ziekte

De werkgever betaalt het salaris door tijdens ziekte, maar zijn rol is ruimer dan dat. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet de werkgever samen met de zieke werknemer ervoor zorgen dat het werk weer zo snel mogelijk weer hervat kan worden. Dit wordt ook wel de re-integratieverplichting genoemd. Niemand heeft namelijk baat bij een onnodig lange afwezigheid door ziekte. De bedrijfsarts kan hierbij hulp bieden.

Wanneer is er sprake van langdurig verzuim?

De bedrijfsarts komt meestal pas in beeld bij langdurig verzuim. Daar is sprake van als een werknemer langer dan 43 dagen ziek is. Verzuim tot 7 dagen wordt ook wel kort verzuim genoemd. Wanneer een werknemer door ziekte of een aandoening tot 43 dagen niet kan werken, noemen we dat middellang verzuim.

Werkgevers doen er verstandig aan om het verzuim goed te monitoren. De verzuimcijfers zeggen namelijk iets over waar de pijnpunten liggen binnen het bedrijf. Heeft u bijvoorbeeld veel kort ziekteverzuim (korter dan 7 dagen)? Mogelijk is het ziek melden te laagdrempelig. Door bijvoorbeeld het aanscherpen van het verzuimprotocol kunt u dan het kort ziekteverzuim terugdringen.

Wat is de rol van de bedrijfsarts?

De doelstelling van de bedrijfsarts is ook om zieke medewerkers weer zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. Na zes weken ziekte stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op. Hierin legt de bedrijfsarts vast wat de zieke werknemer nog wel kan doen, ondanks zijn of haar beperkingen. In de probleemanalyse wordt niet ingegaan op het ziektebeeld, maar juist de mogelijkheden worden besproken. Ook wordt hiermee duidelijk of de ziekte werkgerelateerd is. De bedrijfsarts geeft aan de hand van de analyse een werkhervattingsadvies. Er wordt dus geen diagnose gesteld over de ziekte. De bedrijfsarts heeft meestal geen rol in het behandelingsplan van de zieke medewerker. Dat ligt bij behandelend artsen of specialisten.

De bedrijfsarts kan informatie opvragen bij behandelaars

Voor de medische onderbouwing van het werkhervattingsadvies kan de bedrijfsarts wel informatie opvragen bij de behandelend arts. Ook hierbij gaat het niet om inzicht in de manier van behandelen, maar om inzicht in de belastbaarheid van de zieke werknemer. Omdat het om vertrouwelijke gegevens gaat, heeft de bedrijfsarts hiervoor toestemming nodig van de werknemer.

Re-integratie: van probleemanalyse tot plan van aanpak

Het geeft de werkgever en de zieke werknemer handvatten om te werken aan zijn of haar re-integratie. Samen moeten ze namelijk een plan maken over hoe de zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Dit hoeven ze niet alleen te doen, maar samen met de arbodienst. Het opstellen van een plan van aanpak, onder begeleiding van uw arbodienst, is een belangrijke manier om de re-integratie ook echt concreet te maken. De werkhervattingsafspraken worden hierin vastgelegd en periodiek geëvalueerd en eventueel in overleg weer bijgesteld.

Lees ook: Re-integratietraject in kaart

Heeft u behoefte aan hulp om het ziekteverzuim beter onder controle te krijgen?

Onze adviseurs denken graag met u mee op het gebied van ziekteverzuim en preventie. Het financiële risico van loondoorbetaling kunt u ook verzekeren. Meer weten? Neem gerust contact met ons op via [email protected] of bel 0578-699789. We helpen u graag.

NLG Arbo biedt hulp bij het aanpakken van ziekteverzuim, zowel aan uw onderneming als aan uw werknemers. Neem contact op met een casemanager van NLG Arbo via [email protected] of bel 0578-200100. Zij helpen u bij de correcte uitvoering van het re-integratie proces.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven