• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Voorkom arbeidsongevallen door betere arbeidsveiligheid

Er gebeuren dagelijks ongevallen op de werkvloer die in veel gevallen voorkomen hadden kunnen worden. Het is daarom van groot belang dat arbeidsveiligheid een prominente plek heeft in het beleid van de werkgever. Dat staat in de Monitor Arbeidsongevallen 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

Voorkom arbeidsongevallen door betere arbeidsveiligheid

Monitor Arbeidsongevallen

In 2021 rondde de Arbeidsinspectie 1.957 ongevalsonderzoeken af. Net als voorgaande jaren vinden de meeste ongevallen (per 100.000 banen) plaats in de sectoren afvalbeheer, bouw, industrie en de sector landbouw, bosbouw en visserij. Er zijn 62 onderzoeken afgerond naar ongevallen met een dodelijk slachtoffer. De belangrijkste ongevalstypen zijn al een aantal jaren hetzelfde, namelijk vallen en in contact komen met een arbeidsmiddel zoals machines. Slachtoffers zijn vaak man en vallen vaak in de jongste (jonger dan 24) en de oudere leeftijdsgroepen (45 en ouder).

Uitzendkrachten vaker slachtoffer bedrijfsongeval

In 2021 is 17% van de slachtoffers van ongevallen die de Arbeidsinspectie heeft onderzocht, uitzendkracht. Dit is meer dan verwacht, aangezien het aandeel uitzendkrachten onder de werkenden ongeveer 7% bedraagt. Per sector worden uitzendkrachten vaker dan verwacht slachtoffer van een ongeval in de sectoren landbouw, zakelijke dienstverlening, groot- en detailhandel, transport en logistiek en bouw.

Voor de oververtegenwoordiging van uitzendkrachten bij ongevallen is geen sluitende verklaring te geven. Waarschijnlijk doen uitzendkrachten vaker gevaarlijk werk en is er iets vaker sprake van een gebrek aan kennis en vaardigheden waarmee uitzendkrachten hun taken uitvoeren.

Veel (dodelijke) slachtoffers bij hijswerkzaamheden

In 20 procent van de afgesloten ongevalsonderzoeken werd het slachtoffer door iets geraakt. Deze ongevallen treft de Arbeidsinspectie vooral in de industrie en in de bouw. Meestal worden slachtoffers geraakt door vallende objecten (32%), veelal bij hijswerkzaamheden. Het overlijdensrisico is hier relatief hoog (7% ten opzichte van 2% gemiddeld over alle ongevalstypen). Dat komt omdat de slachtoffers bij hijswerkzaamheden vaak door een zwaarder object worden geraakt.

Bedrijfsongevallen met rijdend voertuig of werktuig

Ongeveer 9% van het totaal aantal onderzochte ongevallen was een ongeval met een rijdend voertuig of werktuig. In de sectoren transport en logistiek, handel en industrie komen ongevallen met voertuigen het vaakst voor. Twee-derde van de ongevallen met een voertuig vindt plaats met een heftruck, hefwagen, stapelaar, orderpicker, reachtruck of containerheftruck. Dit type ongeval wordt vaak veroorzaakt doordat de bestuurder het slachtoffer niet of niet op tijd zag, het slachtoffer zich in de gevarenzone bevond en het voertuig niet zag of hoorde.

> Kies voor een collectieve ongevallenverzekering en zorg dat uw medewerkers na een ongeval bij blijvende invaliditeit een uitkering ontvangt.

 

Nieuwe vorm ongevalsonderzoek moet leiden tot interventies afhankelijk van werkgever en situatie

In 2021 heeft de Arbeidsinspectie geëxperimenteerd met de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Het doel van deze aanpak is dat werkgevers leren van ongevallen. Binnen deze aanpak bepaalt de Arbeidsinspectie met behulp van een wegingskader welke interventie passend is bij het ongeval en het bedrijf. Deze werkwijze wordt verder doorontwikkeld in het najaar van 2022.

 

Leg arbeidsrisico's vast in een RI&E

Door ongevallen op het werk en beroepsziekten overlijden jaarlijks 4.100 mensen en zitten tienduizenden mensen ziek thuis. Een zieke medewerker kost u als ondernemer gemiddeld € 260 per dag. Natuurlijk wilt u uw medewerkers een veilige werkplek geven. Wanneer u beschikt over een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voorkomt u boetes en voldoet u ook richting de verzekeraar aan uw verplichtingen. Bovendien neemt u het recht van uw medewerkers op een veilige werkplek serieus!

In een RI&E somt u al deze risico’s op: welke fysieke, psychosociale en veiligheidsrisico’s lopen uw medewerkers in hun dagelijkse werk? En geeft u in een plan van aanpak per risico aan hoe het voorkomen of verminderd moet worden. Welke maatregelen treft u?  Hoe worden deze geborgd in de organisatie? Wie is hier verantwoordelijk voor?

Lees meer


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven