• Persoonlijk advies
 • Alle kennis in huis
 • Complete oplossingen
 • Volledig ontzorgd
 • klantwaardering 9,1
Belastingpakket 2024

Prinsjesdag het vervolg: Tweede Kamer akkoord met belastingpakket

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wetsvoorstellen van het belastingpakket 2024. Wij zetten de belangrijkste aangenomen amendementen voor u op een rij.

Prinsjesdag het vervolg: Tweede Kamer akkoord met belastingpakket
 1. De hoge tariefschijf van het box-2-tarief gaat verder omhoog van 31% naar 33%.
 2. Het box-3-tarief gaat omhoog van 35% naar 36%
 3. De mkb-winstvrijstelling wordt minder verlaagd, namelijk naar 13,31% in plaats van naar 12,7%.
 4. De afschaffing van de giftenaftrek in de Vpb voor giften onder de €100.000,- gaat niet door. In plaats daarvan wordt het maximumbedrag voor excessief lenen bij de eigen bv verlaagd naar €500.000,-.

En verder:

 • De indexatiefactor wordt verder verlaagd van 1,0961 naar 1,09494.
 • Vanaf 2025 vervalt de inkoopfaciliteit in de dividendbelasting, waardoor inkoop van eigen aandelen wordt belast als dividenduitkering.
 • Verdere versobering van de 30%-regeling.
 • De vanaf 1 juli 2023 geldende accijnsverhoging voor benzine, diesel en LPG wordt met 1 jaar verlengd en de reguliere indexatie per 1 januari 2024 wordt niet doorgevoerd.
 • Verhoging van de BOR-vrijstelling boven € 1,5 miljoen (2023: € 1,2 miljoen) per 1 januari 2025 van 70% naar 75% (nu: 83%) van het ondernemingsvermogen.
 • Vanaf 2025 vervalt in de BOR de voorwaarde van ‘ten minste 0,5%’ voor situaties waarin de verkrijger een bloed- of aanverwant in de neergaande lijn is van een rechtsvoorganger die een indirect aanmerkelijk belang hield in dat andere lichaam.
 • Ter dekking van de voorgaande maatregel wordt vanaf 2025 de vrijstelling groene beleggingen verlaagd met € 30.000 per belastingplichtige (fiscale partners: € 60.000)
 • De terbeschikkingstelling van landbouwgrond in het kader van voor teelten noodzakelijke vruchtwisseling op grond van een pachtovereenkomst is uitgezonderd van de maatregel in de BOR en DSR ab voor aan derden verhuurd vastgoed. Om hieraan te voldoen wordt onder meer de voorwaarde gesteld dat de teeltpachtovereenkomst moet zijn geregistreerd bij de Grondkamer. Deze voorwaarde is vervallen.

Bron: Fiscount


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven