• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Nederlandse vrouwen zijn steeds pensioenbewuster

Onlangs werd door Netspar al bekend gemaakt dat werkende vrouwen in Nederland gemiddeld 40% minder pensioen opbouwen dan mannen. Daarmee staat Nederland op de één na laatste plaats in Europa als het gaat om gelijke pensioenopbouw tussen mannen en vrouwen. Uit onderzoek van Brand New Day blijkt nu ook dat vrouwen op dit moment bezig zijn die achterstand in te lopen. Dat komt doordat steeds meer vrouwen zich ervan bewust worden dat zij na hun pensioen terugvallen in inkomsten en dus hun huidige levensstandaard niet meer kunnen voortzetten. Reden om actie te ondernemen dus.

Nederlandse vrouwen zijn steeds pensioenbewuster

Geldnood of eerder met pensioen

Van de vrouwen die bewust iets aan de hoogte van het pensioen willen veranderen, zegt 66% van de vrouwen dit te doen door extra geld opzij te zetten. Iets meer dan de helft van deze groep doet dit uit angst om later financiële middelen tekort te komen. 27% van deze groep wil graag eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen en zet daarom geld opzij.

Kloof nog niet gedicht

Dat vrouwen zich op dit moment meer bewust zijn van de pensioenachterstand, wil overigens niet zeggen dat het verschil met mannen snel zal worden opgelost. Vrouwen zijn in de afgelopen decennia meer gaan werken dan de generaties daarvoor hebben gedaan, maar toch vlakt de curve af, aldus Netspar. Om het pensioengat verder te dichten, zouden vrouwen bijvoorbeeld meer moeten gaan werken en mannen daarom misschien iets minder. Ook zouden verlofregelingen aantrekkelijker voor mannen moeten worden, zodat vrouwen na een zwangerschap weer makkelijker en meer kunnen werken. Ook pleiten de onderzoekers voor betere voorlichting. Zij denken dat vrouwen wellicht eerder de keuze maken om meer te werken als zij het directe effect hiervan op hun pensioen zien.

Wat kan ik als werkgever doen?

Dit is geen pleidooi om vrouwen in het algemeen meer te laten werken. Dat mag iedereen zelf bepalen. Wél is het belangrijk dat een keuze weloverwogen wordt gemaakt. Weet u hoe hoog uw pensioen straks is? En wat gebeurt er met het pensioen bij bijvoorbeeld ziekte, scheiding of een overlijden? Vooral de ingang van de nieuwe Wet toekomst pensioenen maakt dat het belangrijk is om nu over dit soort vragen na te denken en zo financiële zorgen én stress te voorkomen. 

Meer informatie

Heeft u vragen over uw pensioen of financiële planning in het algemeen? Neem eens contact met ons op via [email protected] of bel naar 0578-211000.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven