• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Koop dit jaar nog lijfrente voor fiscaal voordeel

Bent u al bezig met het opbouwen van uw ondernemerspensioen?  U kunt dit jaar nog profiteren van fiscaal voordeel door nu nog lijfrente te kopen.

Koop dit jaar nog lijfrente voor fiscaal voordeel

Oplossing voor onvoldoende pensioenopbouw

Koop in 2021 nog een lijfrente of stort een bedrag op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. De betaalde bedragen zijn alleen aftrekbaar als er sprake is van onvoldoende pensioenopbouw. En u mag aan het begin van het jaar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben.

Het pensioenopbouwtekort wordt bepaald aan de hand van de jaar- en reserveringsruimte. U kunt deze ruimte berekenen op de site van de Belastingdienst of op onze site. Als u voldoet aan de voorwaarden voor aftrek, kunt u de premie in 2021 aftrekken tegen maximaal 49,5%. Lijfrentes blijven ook de komende jaren gewoon aftrekbaar tegen het tabeltarief. Een kleine rekensom: Als u nu de premie kunt aftrekken tegen 49,5% en als de uitkeringen vanwege een daling van uw inkomen te zijner tijd belast zijn tegen 37,05%, dan bedraagt het tariefvoordeel dus 12,45%-punt.

Wees op tijd

Zorg dat u de lijfrentepremies in 2021 betaalt! Alleen dan kunt u deze nog in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting 2021. Bovendien vermindert u daarmee uw vermogen, zodat u minder belasting betaalt in box 3.

Let wel op

De betaalde lijfrentepremie vermindert de te betalen belasting, maar niet de te betalen premie Zorgverzekeringswet (Zvw). En over de lijfrente-uitkering betaalt u bij ontvangst ook premie Zvw. Dit betekent een dubbele heffing, als uw inkomen bij uitbetaling van de lijfrentetermijnen onder de Zvw-premiegrens valt en u nu de Zvw-premiegrens nog niet heeft bereikt. Hierdoor wordt het netto rendement van de lijfrente kleiner.

Bepaalde heffingskortingen zijn inkomensafhankelijk. Zo is uw algemene heffingskorting mogelijk hoger door de aftrek van een lijfrentepremie. Boven een inkomen vanaf € 68.507 heeft de lijfrentepremieaftrek in 2021 echter geen effect meer op de algemene heffingskorting.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over lijfrente of andere vormen van pensioen voor ondernemers? Neem contact op met onze adviseurs. Mail [email protected] of bel 0578 – 211 000. We helpen u graag.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven