• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Ingehuurde ZZP’ers en aansprakelijkheid van u als opdrachtgever

Als ondernemer bent u wel gewend aan de afwisseling tussen drukke periodes en rustigere tijden. Op het moment dat u alle zeilen moet bijzetten om een grote klus op tijd af te ronden neemt u wellicht uw toevlucht tot de inhuur van externe krachten. Maar wat gebeurt er als een ZZP’er, die u heeft ingehuurd, letsel oploopt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden?

Ingehuurde ZZP’ers en aansprakelijkheid van u als opdrachtgever

Als opdrachtgever bent u aansprakelijk voor uw ingehuurde kracht

Stel, u huurt een aantal ZZP’ers in om het pand van een van uw klanten te schilderen. Een klus die hooguit een week in beslag neemt, maar u heeft er zelf écht geen tijd voor. Op de tweede dag krijgt u een telefoontje: een van uw ingehuurde zelfstandigen is van de steiger gevallen en heeft zijn been gebroken. Hij claimt dat zijn letsel te wijten is aan onveilige werkomstandigheden en stelt u aansprakelijk voor de schade die hij lijdt. Hoe sterk staat hij bij de rechtbank?

Vrij sterk, zo bleek uit een uitspraak van de kantonrechter in Assen. In deze uitspraak wordt gesteld dat opdrachtgevers aansprakelijk kunnen zijn voor bedrijfsongevallen waarbij een ingehuurde ZZP’er betrokken is. Deze aansprakelijkheid moet echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Drie voorwaarden voor aansprakelijkheid

  • De werkzaamheden waarvoor de ZZP’er wordt ingehuurd moeten vallen onder de normale bedrijfsuitvoering van u als opdrachtgever. Met andere woorden: als het schilderen van bedrijfspanden niet tot uw reguliere werkzaamheden behoort, bent u niet aansprakelijk als u een ZZP’er inhuurt om de kwast ter hand te nemen.
  • Ook zeggenschap over de uitvoering van de werkzaamheden is een voorwaarde voor aansprakelijkheid. Als de ZZP’er zelf mag bepalen hoe hij het werk uitvoert, is er geen sprake van een gezagsverhouding en kunt u niet aansprakelijk worden gesteld als de ZZP’er schade lijdt.
  • Heeft de ingehuurde kracht een vergelijkbare positie als uw eigen werknemers? Dan is aan alle voorwaarden voldaan en moet u er rekening mee houden dat u als opdrachtgever aansprakelijk kunt worden gesteld voor de gevolgen van een bedrijfsongeval.

Onrechtmatige daad of zorgplicht

Een zelfstandige die schade lijdt tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, kan zijn opdrachtgever aanspreken op grond van een onrechtmatige daad. Dit is geregeld in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Voor de ZZP’er is het echter gunstiger om vordering in te stellen op grond van de zorgplicht zoals deze wordt omschreven in artikel 7:658 lid 4. In dat geval komt de bewijslast bij de opdrachtgever te liggen in plaats van bij de ingehuurde ZZP’er. Met andere woorden: bij een vordering op grond van artikel 7:568 lid 4 hoeft de ZZP’er niet te bewijzen dat u als opdrachtgever fout zat. U moet bewijzen dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan.

Kunt u dat niet, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade die uw ingehuurde ZZP’er lijdt. Uiteraard kan hieraan nog wel eens een behoorlijk prijskaartje hangen! Het is dan ook verstandig om uw verzekeringen nog eens goed onder de loep te nemen: dekt uw werkgeversaansprakelijkheidsverzekering schade van ingehuurde zelfstandigen? Uiteraard kijkt uw verzekeringsadviseur graag met u mee. Neem contact met ons op via tel. (0578) 699 789 of via [email protected].


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven