• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1
Goed werkgeverschap: financiële fitheid

Hoe begeleid ik mijn medewerkers goed naar hun pensioen?

Waar de ene medewerker de dagen aftelt, gaat de ander het liefst nog een paar jaar door. Hoe dan ook: als werkgever wilt u graag dat uw werknemers op een goede en gezonde manier de AOW-leeftijd bereiken en dus zo lang mogelijk optimaal inzetbaar zijn voor uw onderneming. Hoe kunt u uw medewerkers hierbij helpen?

Hoe begeleid ik mijn medewerkers goed naar hun pensioen?

Aandacht voor vitaliteit op de werkvloer

Een gezonde werkomgeving is voor iedereen belangrijk, maar voor de collega die de pensioendatum nadert nog net iets meer. Een gezonde kantine, dynamische en ergonomische werkplekken, lunchwandelingen of juist een plek om uit te rusten: ze hebben allemaal een positief effect op de mentale en fysieke gezondheid van uw medewerker.

Flexibiliteit

Ga in gesprek met uw medewerker en wees flexibel als de situatie daarom vraagt. Wil uw medewerker graag (meer) thuis werken, op flexibele tijden verlof of op aangepaste tijden werken? Bekijk samen wat nodig en mogelijk is.

 Afbouwen of juist blijven investeren

Omdat iedere situatie anders is, verschilt het ook per medewerker wat het naderen van de pensioendatum aan behoeften met zich meebrengt. Wil uw medewerker minder werken of liever niet? Is het verstandig om geleidelijk in uren af te bouwen om het spreekwoordelijke ‘zwarte gat’ te voorkomen of wil uw medewerker graag nog een opleiding of cursus doen? En misschien hoeft er wel helemaal niets te veranderen. Door samen in gesprek te gaan, zorgt u ervoor dat uw medewerker zijn werk met energie en naar tevredenheid kan blijven doen.

Gezondheidscheck en preventieve zorg

Als werkgever bent u vanuit de Arbowetgeving verplicht uw medewerkers periodiek een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden, maar hoe vaak u dit precies doet staat meestal vrij. Tijdens het onderzoek worden vragen gesteld over de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerker, wordt een fietstest gedaan en de bloeddruk gemeten. Afhankelijk van de sector waarin u werkzaam bent, kunt u uw medewerkers ook een bloedonderzoek of andere aanvullende onderzoeken aanbieden. Het voordeel van een PMO is dat gezondheidsrisico’s in een vroeg stadium gesignaleerd kunnen worden en zo dus ergere gezondheidsklachten of uitval voorkomen kunnen worden.

Financieel advies

Met pensioen gaan of minder gaan werken betekent soms ook dat de inkomsten van uw medewerker erg veranderen. Zijn er tegen die tijd wel voldoende financiële middelen om straks van het pensioen te kunnen genieten of zijn er beren op de weg? Financiële zorgen over de toekomst kunnen erg ten koste gaan van de gezondheid van uw medewerker én van de productiviteit. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers met financiële zorgen hier zo door in beslag genomen worden, dat zij 20% minder productief zijn en zich gemiddeld 7 dagen per jaar vaker ziekmelden. Met een persoonlijk financieel planningstraject kunt u uw medewerker helpen weer financieel inzicht en overzicht te krijgen en laten ondersteunen bij het maken van bewuste financiële keuzes. En dat geeft rust!

Waardering en erkenning

Blijf (al) uw medewerker(s) waardering en erkenning geven; ongeacht of iemand zijn werkzaamheden al dan niet afbouwt, werkdagen op een andere manier invult of de duur van zijn dienstverband. De impact van erkenning en waardering is groot een draagt bij aan de energie en tevredenheid van uw medewerker.

Generatiepact

In aanvulling op de bovenstaande punten is er een regeling om medewerkers zo goed mogelijk naar hun pensioen te begeleiden: het generatiepact. Dit is een vrijwillige regeling die medewerkers, onder voorwaarden, in staat stelt om maximaal 5 jaar voor de voor hem of haar geldende AOW-leeftijd minder uren te werken, met beperking van achteruitgang in salaris en pensioenopbouw. Blijkt in aanloop naar het pensioen dat het werk toch te zwaar, intensief of complex is? Dan geeft het generatiepact de mogelijkheid om alvast een stapje terug te doen, zonder dat daar (te) grote financiële consequenties aan verbonden zijn.

 Goed werkgeverschap

Bij Veldhuis Advies geloven wij in de voordelen van goed werkgeverschap. Door uw medewerkers actief te ondersteunen in hun fysieke, mentale én financieel fitheid en ze een fijne en sociale werkplek te bieden waar de medewerker echt centraal staat, komt uw organisatie van binnenuit tot bloei. Zelf werken wij al meer dan 10 jaar aan goed werkgeverschap en inmiddels plukken niet alleen onze medewerkers, maar ook onze klanten hier de vruchten van. Zij beoordelen ons al jaren gemiddeld met een 9,1. Bent u op zoek naar concrete handvatten voor goed werkgeverschap? Bijvoorbeeld over persoonlijk financiële planning, een PMO of het generatiepact? Wij helpen u graag met inspiratie, advies of de expertise van ons en onze partners.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven