• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Het grote belang van een ANW hiaat verzekering!

In gesprekken met werknemers is het nabestaandenpensioen altijd een belangrijk onderwerp. Veel werknemers hebben ten onrechte een veel te hoge verwachting van het na hun overlijden uit te keren nabestaandenpensioen.

Afgelopen jaar hebben we als kantoor een aantal overlijdensgevallen meegemaakt van werknemers van onze klanten. Overlijden is natuurlijk altijd een hele trieste zaak, zeker als we zoals hier spreken over mensen die nog jong zijn en nog volop aan het arbeidsproces deelnemen. Vaak zijn er dan naast de partner ook nog kinderen die verzorgd moeten worden. Afgezien van het geestelijke leed door het missen van een geliefde is het dan heel prettig als er in ieder geval geen financieel leed is voor de nabestaanden. Als werkgever sta je dan toch met een veel beter gevoel op de uitvaart van je werknemer.

Het grote belang van een ANW hiaat verzekering!

In gesprekken met werknemers is het nabestaandenpensioen altijd een belangrijk onderwerp. Veel werknemers hebben ten onrechte een veel te hoge verwachting van het na hun overlijden uit te keren nabestaandenpensioen.

Afgelopen jaar hebben we als kantoor een aantal overlijdensgevallen meegemaakt van werknemers van onze klanten. Overlijden is natuurlijk altijd een hele trieste zaak, zeker als we zoals hier spreken over mensen die nog jong zijn en nog volop aan het arbeidsproces deelnemen. Vaak zijn er dan naast de partner ook nog kinderen die verzorgd moeten worden. Afgezien van het geestelijke leed door het missen van een geliefde is het dan heel prettig als er in ieder geval geen financieel leed is voor de nabestaanden. Als werkgever sta je dan toch met een veel beter gevoel op de uitvaart van je werknemer.

Hoe is het nabestaandenpensioen in Nederland geregeld?

In nagenoeg elke pensioenregeling is een nabestaandenpensioen (partner en kinderen) verzekerd. In het meest optimale geval (jong in dienst gekomen en nog steeds dezelfde werkgever) zal dat nabestaandenpensioen (even los van het wezenpensioen) ca. 50% van de pensioengrondslag bedragen. Bij een modale werknemer met een inkomen van afgerond € 33.000,00 is de pensioengrondslag ca. € 20.000,00. Nabestaandenpensioen is dan 50% ofwel € 10.000,00. Het inkomen daalt dus heel fors van € 33.000,00 naar € 10.000,00. Komt iemand op latere leeftijd in dienst bij zijn werkgever (en dat is bij de meerderheid van de werknemers het geval) dan bestaat er een gerede kans dat het nabestaandenpensioen aanzienlijk lager is.

De ANW regeling van de overheid

De ANW regeling van de overheid keert nog maar heel beperkt uit. Alleen als er nog kinderen onder de 18 jaar zijn en de partner geen of een beperkt eigen inkomen heeft volgt een geheel of gedeeltelijke ANW-uitkering. Bij de in Nederland veel voorkomende anderhalf verdiener wordt dat al snel problematisch. Uiteraard hoeft dat niet voor iedereen individueel een probleem te zijn. Privé gesloten overlijdensrisicoverzekeringen, al dan niet bij de hypotheek, spaargelden etc. kunnen een oplossing bieden.

De ANW hiaat verzekering voor werkgevers

Als adviseur ben ik altijd heel erg blij als we het voor werknemers goed geregeld hebben. Naar de nabestaanden is het een prettig verhaal als het financieel goed geregeld is. Zelfs als de werknemer zelf de keus heeft gemaakt om niet deel te nemen ben ik in ieder geval blij dat ik de ANW hiaat verzekeringsoptie heb aangegeven. Zijn werknemers voldoende geïnformeerd? Mijn ervaring is dat de meeste werknemers niet, of in ieder geval onvoldoende, nadenken over de situatie na hun overlijden. Nabestaandenpensioen kun je prima bekijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Uiteraard kan een financieel adviseur behulpzaam zijn bij het in kaart brengen van de situatie en adviseren over de te maken keuzes.

Een ANW hiaat verzekering kost relatief weinig (leeftijdsafhankelijke premie) en de premie wordt voldaan vanuit het bruto loon. De uitkering van ca. € 14.500,00 per jaar is overigens ook bruto en loopt tot de 67 jarige leeftijd van de partner. De uitkering is over het algemeen onafhankelijk van de eventuele uitkering van de overheid.

Ik adviseer mijn werkgeversklanten om een (al dan niet vrijwillige) ANW hiaat verzekering te hebben voor de werknemers. Middels goede voorlichting aan de werknemers kunnen die dan op basis van hun eigen omstandigheden besluiten of ze deel willen nemen. Ik adviseer ook om de werknemers die niet deel willen nemen daarvoor te laten tekenen zodat er bewust afstand is gedaan van de mogelijkheden van de ANW hiaat verzekering. Als werkgever heb je dan in elk geval het maximale eraan gedaan.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven