• Persoonlijk advies
  • Alle kennis in huis
  • Complete oplossingen
  • Volledig ontzorgd
  • klantwaardering 9,1

Het einde van een tijdperk: afrekenen over uw oude saldolijfrente

In 2001 is er een wijziging op de Wet op de inkomstenbelasting doorgevoerd. Voor saldolijfrenten die toen al bestonden veranderde er niet direct iets. Er werd namelijk een overgangsregeling in het leven geroepen. Deze overgangsregeling eindigt wat de “zuivere saldolijfrenten” betreft per 31 december 2020. In dit blog vertel ik graag wat dit voor u betekent.

Het einde van een tijdperk: afrekenen over uw oude saldolijfrente

Saldolijfrente, hoe zat het ook al weer?

Bij een normale lijfrente mag u de betaalde premie aftrekken in box 1. Wanneer de lijfrente wordt uitgekeerd, worden de uitkeringen belast. Dit gebeurt vaak tegen een lager tarief, dan waarvoor de premie is afgetrokken. Ook telt de waarde van een lijfrentevoorziening niet mee voor de belastingheffing in box 3. Hierdoor profiteert u twee keer van belastingvoordeel.

Bij een zuivere saldolijfrente is de inleg, vaak een koopsom, in zijn geheel niet afgetrokken. Bij dit soort verzekeringen werd de saldomethode toegepast: de uitkeringen werden netto uitgekeerd tot het bedrag van de betaalde koopsom was bereikt. Alle uitkeringen die u daarna zou ontvangen, zouden worden belast in box 1.

De overgangsregeling komt ten einde

Heeft u een zuivere saldolijfrente en sloot u deze af vóór 1 januari 2001? Dan heeft u de afgelopen 20 jaar gebruik mogen maken van de overgangsregeling. Hierdoor hoefde u over de waarde van uw saldolijfrente nog geen belasting te betalen. Alleen als u uitkeringen boven de koopsom ontvangen heeft, heeft u hierover belasting moeten betalen.  Op 31 december 2020 eindigt deze overgangsregeling. Op dat moment moet u over uw saldolijfrente belasting betalen in box 1. Deze belasting betaalt u, waarschijnlijk in 2021, na het doen van uw aangifte inkomstenbelasting over 2020.

Welk bedrag neemt u mee in uw aangifte over 2020?

Om te bepalen hoeveel belasting u over uw saldolijfrente moet betalen, wordt allereerst vastgesteld welke waarde uw saldolijfrente op 31 december 2020 heeft. De belastingdienst bepaalt hoe uw verzekeraar de waarde van uw saldolijfrente moet berekenen.

Nadat de waarde per 31 december 2020 is vastgesteld wordt uw oorspronkelijke koopsom bepaald. Alle uitkeringen en eventuele afkoopbedragen die u reeds ontvangen heeft, worden hierop in mindering gebracht. Zijn de ontvangen uitkeringen en afkoopbedragen lager dan de betaalde koopsom? Dan wordt het saldobedrag in mindering gebracht op de waarde van uw saldolijfrente. Het bedrag dat onder aan de streep overblijft, is het belaste rendement.

Rekenvoorbeeld
Uw verzekeraar stelt de waarde van uw saldolijfrente op 31 december 2020 vast op € 100.000.
In 1995 heeft u een koopsom gestort van € 75.000 en tot op heden heeft u reeds € 65.000 aan uitkeringen ontvangen.
Uw resterende netto saldo bedraagt dan (75.000 – 65.000 =) € 10.000.
Het belaste bedrag dat u opneemt in uw aangifte inkomensbelasting 2020 wordt dan (100.000 – 10.000 =) € 90.000.

Bij uw aangifte over 2020 krijgt u de mogelijkheid om aan te geven dat u gebruik wilt maken van het bijzondere tarief van 45%, in plaats van het reguliere belastingtarief van maximaal 49,5%, voor het deel dat in de tweede belastingschijf valt.

Heeft het zin om uw saldolijfrente om te zetten?

U vraagt zich wellicht af of u de afrekening kunt ontlopen door uw saldolijfrente vóór het einde van het jaar om te zetten naar een uitkerende verzekering. Het antwoord is nee: ook deze verzekeringsvorm ontkomt niet aan het afrekenmoment op 31 december 2020. Wel bieden sommige verzekeraars hun klanten de mogelijkheid om een reeds uitkerende saldolijfrente (deels) af te kopen en in het vervolg netto uitkeringen te ontvangen. Met de gedeeltelijke afkoop kan dan de belastingclaim worden betaald. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze mogelijkheid? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Uw saldolijfrente en de fiscus: 2021 en verder

Alleen bij uw aangifte over 2020 komt het belaste rendement van uw saldolijfrente in box 1 terecht. Met ingang van 2021 geeft u de volledige waarde van uw saldolijfrente aan in box 3. Door verschillen in de manier van berekenen zal de waarde van uw saldolijfrente voor de vermogensrendementsheffing in box 3 waarschijnlijk lager zijn, dan de waarde waarvoor u nu moet afrekenen in box 1. Wat die waarde is en hoe hoog het belaste rendement is, krijgt u per brief van uw verzekeraar te horen.

Advies nodig? Onze adviseurs staan voor u klaar!

Heeft u vóór 1 januari 2001 een saldolijfrente afgesloten en heeft u vragen over het aflopen van de overgangsregeling? Neem dan gerust contact met ons op via [email protected] of bel 0578-211000. Wij helpen u graag.


Gerelateerde berichten

Scroll naar boven