Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor mij als werknemer? | Veldhuis Advies

Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor mij als werknemer?

Filter

Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor mij als werknemer?

rolstoel_laptop

Wanneer je als werknemer arbeidsongeschikt raakt, kan het zijn dat je na verloop van tijd weer terug komt op de werkvloer en je eigen werk weer oppakt. Maar het kan ook zijn dat er moet worden gekeken naar een andere (passende) functie of dat het helemaal niet meer mogelijk is om te werken. In welke mate je ook arbeidsongeschikt bent verklaard, je bent in ieder geval (deels) via je werkgever verzekerd voor het ontvangen van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Wat als je ziek wordt?

Werk je in loondienst en word je ziek, dan val je de eerste twee jaar van je ziek zijn onder de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Jouw werkgever moet jou in deze periode 70% van je loon doorbetalen. Ben je tijdens deze periode zonder onderbreking ziek geweest, dan kan het zijn dat je (deels) arbeidsongeschikt wordt verklaard en je aanspraak kunt maken op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA kent twee soorten uitkeringen:

  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA): als je tijdelijk arbeidsongeschikt bent
  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA): als je volledig arbeidsongeschikt bent

Het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bepaalt in welke mate je arbeidsongeschikt bent en of en onder welke uitkering je komt te vallen.

  • Je bent minder dan 35% arbeidsongeschikt Je ontvangt geen uitkering
  • Je wordt 35 – 80% arbeidsongeschikt verklaard Je valt onder de WGA-uitkering
  • Je wordt voor minimaal 80% arbeidsongeschikt verklaard Je valt onder de IVA-uitkering

Wat als je arbeidsgeschikt wordt verklaard

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijg je geen uitkering. Je blijft dan in principe in dienst bij je werkgever. Dat kan zijn in een aangepaste functie of op een aangepaste werkplek. Samen met je werkgever zoek je een nieuwe werksituatie.

Wat als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt?

Ben je tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt verklaard, dan ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt en kun je in principe in dienst blijven bij je werkgever. De WGA-uitkering vult dan je inkomsten aan.

Samen met je werkgever bekijk je welke mogelijkheden er voor je zijn binnen het bedrijf. Zijn er geen mogelijkheden, dan kan je werkgever een ontslagprocedure starten. Eventueel kun je dan in aanmerking komen voor een WW-uitkering.

Wat als je volledig arbeidsongeschikt raakt?

Word je voor minimaal 80% arbeidsongeschikt verklaard, dan ben je volledig arbeidsongeschikt. Je hebt in dat geval recht op een IVA-uitkering en ontvangt 75% van je laatstverdiende loon. Wel geldt hierbij een maximum dagloon.

Het kan zijn dat je gezondheid in de loop der tijd verbeterd. Je krijgt dan een herbeoordeling waaruit kan blijken dat je weer (gedeeltelijk) kunt werken. Mocht dit het geval zijn, dan kom je te vallen onder de WGA-uitkering.

Wat als je je inkomen wilt verzekeren?

Als je arbeidsongeschikt raakt, ontvang je minder loon en ontstaat er dus een gat in je inkomen. Je kunt ervoor kiezen om je uitkering aan te vullen via een aanvullende verzekering. Er zijn verschillende verzekeringsdekkingen mogelijk om je WGA-uitkering aan te vullen. Wel zit er veel verschil in de arbeidsongeschiktheidverzekeringen. Sommige keren een vast verzekerd bedrag uit, andere vullen je inkomen aan tot een bepaald percentage. Omdat je in loondienst werkt, is de verzekering meestal gerelateerd aan je werkgever. Informeer goed naar de mogelijkheden.

Lees hier meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor particulieren.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld