Belastingdienst mag niet flitsen | Veldhuis Advies

Belastingdienst mag niet flitsen

Filter

Belastingdienst mag niet flitsen

De Belastingdienst maakt met behulp van ANPR-technologie op grote schaal foto’s langs de Nederlandse snelwegen. De Belastingdienst gebruikt die foto’s om de rittenregistratie van de auto van de zaak te controleren. Wie met de auto van de zaak aantoonbaar niet meer dan 500 km privé rijdt, krijgt namelijk geen bijtelling.

Half augustus oordeelde de Advocaat-Generaal (adviseur van de Hoge Raad) hierover al: ‘Foto’s van auto’s op snelwegen zijn onrechtmatig verkregen bewijs, de Belastingdienst heeft geen bevoegdheid de foto’s te maken en bewaren.’ Deze inbreuk op de privacy is niet wettelijk geregeld en daarom in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat het recht eerbiediging van familie- en gezinsleven waarborgt.

Ook de Hoge Raad heeft nu uitspraak gedaan in de drie aangespannen procedures door De Bont Advocaten: ‘De Belastingdienst mag voor de controle in het kader van privé-gebruik van een auto van de zaak geen gebruik maken van met snelwegcamera’s vastgelegde beelden. Voor het gebruik van de beelden bestaat geen toereikende wettelijke grondslag.’ De uitspraak is een flinke tegenvaller voor de Belastingdienst.

In de procedures was volgens de rittenregistratie van de betreffende werknemers was het aantal privékilometers lager dan 500 en hoefde er dus geen bijtelling te worden toegepast. De Belastingdienst leidde uit de beelden echter af dat de kilometeradministratie van de betreffende auto’s niet klopte. De beelden mogen echter door de uitspraak van de Hoge Raad niet worden gebruikt als bewijsmateriaal. Het bewaren van de beelden is een te grote inbreuk op de privacy, aldus de Hoge Raad. Dat geldt volgens de Hoge Raad ook als de Belastingdienst de beelden niet zelf heeft verzameld, maar van de KLPD heeft gekregen. De Hoge Raad gaat daarmee nog een stap verder dan het advies van de Advocaat-Generaal. Voor één werknemer is daarmee de kous af en wordt geen bijtelling toegepast. Voor de andere twee is dat nog maar de vraag, omdat er ook ander bewijs door de Belastingdienst was aangevoerd. Voor hen moet het Hof zich nog over de zaak buigen.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld