Alternatief voor een pensioenregeling? Een persoonlijk plan. | Veldhuis Advies

Alternatief voor een pensioenregeling? Een persoonlijk plan.

Filter

Alternatief voor een pensioenregeling? Een persoonlijk plan.

Wel in loondienst, geen pensioen

Niet elke werkgever biedt een pensioenregeling aan. 13% van alle werknemers bouwen niet automatisch pensioen op, zo blijkt ook uit onderzoek van het CBS.

Van zzp’ers is al langer bekend dat zij vaak geen pensioen opbouwen. Maar dat ook veel werkenden in loondienst geen pensioen opbouwen, kwam voor velen als een verrassing. In het CBS-onderzoek is overigens geen rekening gehouden met de vele werknemers die weliswaar een pensioenregeling hebben, maar die slechts een beperkt pensioen opbouwen.

Collectief pensioen is niet verplicht

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kent Nederland geen algemene pensioenplicht. Wel is in de meeste sectoren via de cao geregeld dat er pensioen wordt opgebouwd. Bij onder meer de overheid, in de zorg, de bouw, de detailhandel en in de horeca is pensioendeelname verplicht. Veel grote bedrijven hebben een eigen pensioenregeling. Hetzelfde geldt voor bepaalde beroepsgroepen, zoals fysiotherapeuten, notarissen en schilders.

Maar er blijven veel bedrijven over die niet actief zijn in een sector waar deelname aan een pensioenregeling verplicht is.  Werkgevers kunnen dan zelf bepalen of zij iets voor hun medewerkers regelen. Soms doen zij dat wel, maar vaak dus niet of in beperkte mate, gezien de 856.000 werknemers voor wie helemaal niets is geregeld en de vele anderen met een hele beperkte pensioenopbouw.

Geen pensioenregeling?

Als u niets geregeld heeft, moet uw medewerker zelf een oudedagsvoorziening opbouwen. Bijvoorbeeld door een lijfrenterekening te openen en daarop elke maand geld te storten. Een lijfrente is aantrekkelijk vanwege het fiscale voordeel. Hier staat tegenover dat de medewerker zich aan bepaalde regels moet houden. De medewerker kan ook met ‘gewoon’ sparen of beleggen vermogen voor later opbouwen. Dan is de medewerker flexibeler, maar profiteert hij niet van het belastingvoordeel. Zo hebben beide opties verschillende voor- en nadelen.

Beperkte pensioenregeling?

De overheid streeft ernaar dat werknemers na hun pensionering 75 procent van hun salaris als pensioen (inclusief AOW) krijgen. Maar bij sommige regelingen wordt er veel minder opgebouwd dan 75 procent. Dan legt de werkgever bijvoorbeeld een beperkt bedrag aan premie in en mag de medewerker zelf besluiten of hij ook premie afdraagt. Doet de medewerker dat niet, dan houdt hij nu weliswaar meer geld over, maar bouwt hij natuurlijk minder op voor later. Ook hier is het verstandig de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.

Nabestaandenpensioen

Bij de meeste pensioenregelingen is er nabestaandenpensioen voor de partner en eventuele kinderen van de medewerker geregeld als hij zou overlijden. Maar als er geen pensioen opgebouwd wordt via de werkgever moet de medewerker zelf iets regelen om het overlijdensrisico af te dekken, zodat de partner bijvoorbeeld in hun huis kan blijven wonen.

Een persoonlijk financieel plan

Wat steeds vaker voor komt – ook in het kader van goed werkgeverschap – is dat werkgevers een persoonlijk financieel plan bekostigen voor hun medewerkers. Een financieel planner kan medewerkers advies geven over de opbouw van hun oudedagsvoorziening. Rekening houdend met de persoonlijke wensen en situatie van de medewerker. Niet elke medewerker wil tot de AOW-leeftijd volledig blijven werken. Diegene kan behoefte hebben aan een hogere pensioenuitkering, dan iemand die zelfs na zijn pensioen nog wil blijven doorwerken. Een andere medewerker vult zijn pensioen aan met eigen vermogen. Zo zijn er tal van situaties denkbaar waarbij een goede financiële begeleiding van hoge waarde kan zijn. Ook als de medewerker net begint aan zijn carrière.

Hoe heeft u het pensioen voor uw medewerkers geregeld?

Graag denken we met u mee bij de keuze voor een collectief pensioen of andere vorm van pensioenbegeleiding. Ook nadat u een keuze heeft gemaakt helpen we u met de communicatie richting uw medewerkers, van algemene presentatie tot persoonlijk financieel plan en alles wat daartussen valt. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking via pensioen@veldhuisadvies.nl of bel 0578-211000.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld