Alternatief voor Pensioenopbouw in Eigen Beheer | Veldhuis Advies

Alternatief voor Pensioenopbouw in Eigen Beheer

Filter

Alternatief voor Pensioenopbouw in Eigen Beheer

Pensioenadviseur Zwolle

De noodzaak van een goed pensioen wordt vaak onderschat. Dat geldt ook voor DGA’s (directeur groot aandeelhouders). Aangemoedigd door de boekhouder houden ze vaak een reservering voor pensioen aan op de balans, maar dat is meestal niet meer dan een fiscaal trucje. Die tijd is geweest! DGA’s doen er verstandig aan om nu toch echt serieus naar de pensioenopbouw te gaan kijken. Er staan namelijk veranderingen op de planning in de mogelijkheden voor pensioenopbouw.

Pensioen opbouwen in eigen beheer

De meeste directeur groot aandeelhouders weten niet wat ze aan pensioen opbouwen. Ze weten dus niet waar ze recht op hebben vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Hetzelfde geldt in het geval de DGA komt te overlijden. Waar heeft de partner vervolgens recht op? Toch zijn er meerdere mogelijkheden om voorzieningen te treffen. Eén van de oplossingen is de pensioenopbouw in eigen beheer. Door overheidsmaatregelen is deze optie de afgelopen jaren minder interessant geworden. Ook is het een dure en ondoorzichtige oplossing. Er zijn nu plannen om de mogelijkheid van pensioenopbouw in eigen beheer volledig af te schaffen.

Afscheid nemen van het dure en complexe pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer opbouwen is nu nog mogelijk, maar niet lang meer. Met Prinsjesdag zal waarschijnlijk aangekondigd worden dat pensioen in eigen beheer vanaf 2017 niet meer mogelijk is. Er is een oplossing die bijna voor alle gevallen passend is. Uiteraard blijft het maatwerk, maar daar kunnen we samen naar kijken.

Wat kan de DGA doen met het bestaande pensioen in eigen beheer?

In overleg met de eventuele levenspartner zijn de mogelijkheden:

  • De fiscale aanspraak “afstempelen”
    Dat wil zeggen dat er wordt afgerekend met de Belastingdienst. De opgebouwde waarde wordt in één keer belast met een korting op de heffing van 34,5%.
  • De opgebouwde waarde in eigen beheer bevriezen
    De opgebouwde waarde blijft staan tot de pensioendatum.
  • De opgebouwde waarde omzetten naar een zogenaamde SBU
    De Spaarvariant Bij Uitfasering licht ik hieronder graag nader toe.

Wat houdt de Spaarvariant Bij Uitfasering in?

De in eigen beheer opgebouwde waarde wordt afgestempeld en omgezet naar een oudedag voorziening. Na de omzetting is het niet mogelijk om kapitaal bij te storten, maar het rendeert wel. Richting de einddatum neemt het vermogen dus wel toe. Per de pensioendatum kan het kapitaal gebruikt worden als aanvulling op de AOW.

Wat is wijsheid met het pensioen in eigen beheer?

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, de beste keuze hangt namelijk af van uw persoonlijke situatie. Eerst moet de financiële situatie inzichtelijk gemaakt worden. Zonder een goed overzicht is een keuze maken niet mogelijk. Hier kunnen we u bij Veldhuis Advies in ondersteunen. We maken inzichtelijk wat de beste optie is door deze cijfermatig te onderbouwen. Hierbij kijken we ook naar de gevolgen van arbeidsongeschiktheid of overlijden voor u en uw partner. Want ook als DGA wilt u niet meemaken dat uw nabestaanden naast het leed ook financieel in de problemen komen.

Mijn conclusie is dat er veel opties zijn en dat een goed financieel- en pensioenadvies meer dan ooit noodzakelijk is.

Harry Stomphorst
Senior PensioenConsultant
Dit artikel is geschreven door:

“Pensioen is inmiddels gelukkig een ‘echt’ vak geworden waardoor wij als adviseurs weer trots zijn op ons beroep.”

Harry Stomphorst (1958) is woonachtig in Marum (Groningen). Hij is gehuwd en vader van vier kinderen. In de afgelopen jaren heeft hij zich met name bezig gehouden met advisering van collectief- en DGA pensioen. Verder geeft hij ook bredere financiële adviezen aan ondernemers en ondernemingen.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld