Aantal zzp'ers met AOV neemt verder af | Veldhuis Advies

Aantal zzp'ers met AOV neemt verder af

Filter

Aantal zzp’ers met AOV neemt verder af

Als zelfstandig ondernemer wordt u geacht zelf voor een inkomen te zorgen. Kunt u uw werkzaamheden niet meer uitvoeren – bijvoorbeeld door een ongeluk of ziekte – dan is de kans groot dat u (tijdelijk) geen salaris ontvangt. Door een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten kunt u voorkomen dat u in de problemen komt wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Toch is er al jaren een dalende trend zichtbaar in het aantal zzp’ers dat hiervoor kiest. In vijf jaar tijd daalde het aantal zzp’ers met een AOV van 23% in 2011 naar 19% in 2016. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zelfstandig ondernemer schat kosten AOV vaak te hoog in

Eén van de redenen voor zzp’ers om geen AOV af te sluiten is het kostenplaatje. 50% van de zzp’ers vindt een AOV te duur. Deze kosten worden echter vaak te hoog ingeschat. Hoe hoog de premie exact bedraagt is o.a. afhankelijk van het soort werk dat u doet en het bedrag dat u wilt verzekeren. Volgens het CBS droegen zowel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) als zelfstandigen met personeel (zmp’ers) 6,7% van hun brutosalaris af aan AOV-premie. Het aantal zmp’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering is overigens een stuk hoger. In 2016 was 32,4% van deze groep verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Ook lijfrente als pensioenvoorziening neemt af onder zzp’ers

Vooral de startende zzp’er tot 25 jaar besluit zich niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid (7% in 2016). En van de zzp’ers boven de 65 jaar oud verzekert vrijwel niemand zich meer (1%). In de leeftijd van 25 tot 45 jaar was 21% in 2016 verzekerd, tegen bijna 20% van de 45- tot 65-jarigen. Hoe zit het met het aantal zelfstandigen dat een lijfrentepremie betaalt als pensioenvoorziening? Ook hier is een duidelijke daling zichtbaar. Bij de zzp’ers daalde dit van 13,3% naar 10%. Voor zmp’ers geldt een afname van 20,6% in 2011 naar 16,5% in 2016.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid meestal door klachten aan houding- en bewegingsapparaat of psychisch

Met name zzp’ers in de bouwnijverheid (32%) verzekeren zich tegen arbeidsongeschiktheid, gevolgd door zzp’ers in de financiële dienstverlening en landbouw, bosbouw en visserij.  Dit heeft te maken met de (fysieke) aard van de werkzaamheden in deze sectoren. Zzp’ers die werken in de handel, vervoer, horeca en de sector cultuur, recreatie en overige diensten kiezen het minst vaak voor een AOV. Toch is in 80% van de gevallen ziekte de oorzaak van arbeidsongeschiktheid, waaronder klachten aan houding- en bewegingsapparaat en psychische klachten. Deze klachten kunnen in alle sectoren ontstaan. Zelfstandigen met een hoger inkomen kiezen overigens sneller voor een AOV.

Hoe kiest u voor een geschikte arbeidsongeschiktheidsverzekering?

In alle sectoren is het aantal zelfstandigen met een AOV gedaald. Toch loopt iedere zzp’er en zmp’er kans om op een dag de werkzaamheden tijdelijk niet uit te kunnen voeren. Wilt u meer weten over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen? Bent u benieuwd welke stappen u moet zetten om een geschikte AOV te kiezen of welke voorwaarden er aan een goede verzekering zitten? Neem gerust contact met ons op via tel. 0578-211000 of fpdesk@veldhuis-advies.nl.

Infographic met de onderzoeksresultaten:


Klik om te vergroten

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld