Aangepaste belastingregelingen bij uw aangifte | Veldhuis Advies

Aangepaste belastingregelingen bij uw aangifte

Filter

Aangepaste belastingregelingen bij uw aangifte

belastingdienst

Nog maar enkele weken geleden wensten we onze dierbaren een gelukkig nieuwjaar en nu is het alweer maart! Dit betekent dat de jaarlijkse belastingaangifte weer onze aandacht vraagt. Wat is er voor de aangifte 2018 gewijzigd ten opzichte van de voorgaande aangifte?

Algemene heffingskorting

Heffingskortingen zorgen ervoor dat u minder belasting en premies hoeft te betalen. De grootste posten hierbij zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Beide posten zijn inkomensafhankelijk: hoe hoger uw inkomen, hoe minder heffingskorting u krijgt. Is uw belastbaar inkomen in 2018 niet hoger dan € 20.142 (in 2017: € 19.982), dan komt u in aanmerking voor de maximale algemene heffingskorting van € 2.265 (in 2017: € 2.254). Bij een hoger belastbaar inkomen uit werk en woning wordt de maximale algemene heffingskorting verlaagd met 4,683% van het meerdere, oftewel van het gedeelte van uw inkomen dat meer bedraagt dan € 20.142.

De algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner wordt sinds 2009 gefaseerd afgebouwd met 6,67% per jaar. Daardoor wordt er in 2018 maximaal 33,33% van de algemene heffingskorting uitbetaald aan de minstverdienende partner. Bent u geboren vóór 1 januari 1963? Dan geldt deze afbouw niet voor u.

Arbeidskorting

Ligt uw inkomen uit arbeid boven de € 33.112 (in 2017: € 32.444)? Dan wordt de arbeidskorting waarop u recht heeft, afgebouwd. De verlaging bedraagt 3,6% van het arbeidsinkomen boven de € 33.112 (in 2017: € 32.444).

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Is uw arbeidsinkomen minimaal € 4.934 (in 2017 € 4.895) of heeft u recht op zelfstandigenaftrek, dan is het basisbedrag van deze heffingskorting € 1.052 (in 2017 € 1.043). Voor het inkomen boven het genoemde minimale bedrag, loopt deze combinatiekorting op met 6,159% (in 2017 eveneens 6,159%) op tot maximaal € 2.801 (in 2017 € 2.778).

Eigen woning: verlaging van aftrek in de hoogste schijf

De Rijksoverheid verlaagt het maximale tarief waartegen de betaalde rente voor uw eigen woning aftrekbaar is. Dit is voor u alleen nadelig als uw belastbaar jaarinkomen hoger ligt dan € 68.507. Over 2018 wordt het tarief waartegen u aftrekbare kosten voor uw eigen woning kunt aftrekken in de vierde belastingschijf verlaagd met 2,45%-punt. Voor zover de aftrek plaats zou vinden in de vierde schijf, bedraagt deze 49,5%.

Kapitaalverzekering Eigen Woning

Over uw koophuis gesproken: heeft u een Kapitaalverzekering Eigen Woning? Dit is een levensverzekering die bedoeld is om te sparen voor de aflossing van uw hypotheekschuld. Om hiervan fiscaal voordeel te genieten moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, valt de kapitaalverzekering in box 3 en betaalt u belasting over de waarde ervan.

Voldoet u wél aan de voorwaarden, dan is het rentevoordeel uit de kapitaalverzekering eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en/of spaarrekening eigen woning onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan € 164.000 per belastingplichtige gedurende zijn of haar leven.

Jaarruimte 2018

Heeft u een pensioengat? En bent u jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan mag u een bedrag aftrekken voor premies en stortingen van lijfrentes. Het bedrag dat u maximaal mag aftrekken in een bepaald jaar wordt uw jaarruimte genoemd. In het jaar 2018 bedraagt de jaarruimte maximaal 13,3% van de premiegrondslag, met een maximum van € 12.362. In 2017 was dat respectievelijk 13,8% en € 12.598.

Vrijstelling groen beleggen

Draagt u het milieu een warm hart toe? Dan kunt u er voor kiezen om “groen” te beleggen. Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen aan projecten voor milieubescherming. Over de waarde van uw groene beleggingen hoeft u geen belasting te betalen, althans niet zolang deze waarde niet meer bedraagt dan € 57.845 (was: € 57.385). Komt de waarde van uw groene beleggingen boven deze vrijstellingsgrens, dan betaalt u alleen belasting over het meerdere. Bij fiscale partners (geheel 2018 fiscaal partner), geldt een gezamenlijke vrijstelling van het dubbele bedrag.

Wijziging berekening rendementsgrondslag in box 3

Al jarenlang is het spaarders en beleggers een doorn in het oog: de vermogensrendementsheffing in box 3 vindt plaats op grond van een fictief rendement, terwijl het werkelijke rendement veel lager ligt. Met ingang van 1 januari 2018 sluit het forfaitaire rendement van uw inkomsten uit vermogen beter aan bij het gemiddelde werkelijke rendement.

Voor de grondslag sparen en beleggen in box 3 wordt onderscheid gemaakt tussen een spaardeel en een beleggingsdeel. Over het spaardeel wordt een forfaitair rendement van 0,36% (was: 1,63%) in aanmerking genomen. Het forfaitair rendement op het beleggingsdeel is met 5,38% een stuk hoger.

Vermogensrendementsheffing

Naarmate u meer vermogen hebt, is de kans groter dat u met (een deel van) dit vermogen belegt in aandelen, obligaties en/of onroerende zaken. Daarom wordt uw vermogen voor het berekenen van de vermogensrendementsheffing verdeeld over drie schijven. In de eerste schijf geldt een verdeling van 67% spaargeld en 33% beleggingen, in de tweede schijf wordt dit 21% spaargeld en 79% beleggingen. In de derde schijf (die overigens pas geldt voor bedragen van meer dan € 1.000.000) wordt 100% van het vermogen verondersteld te zijn belegd in beleggingen.

Uiteraard heeft u wel recht op een vrijstelling van vermogensrendementsheffing op een deel van uw vermogen. Deze heffingsvrijstelling bedraagt € 30.000 (in 2017 € 25.000). Fiscale partners die het gehele jaar fiscaal partner zijn geweest, hebben een gezamenlijk heffingsvrij vermogen van € 60.000.

Hulp nodig bij uw aangifte?

Heeft u verzekeringen bij Veldhuis Advies en wilt u weten of u uw premies mag aftrekken? Heeft u vragen over de aftrekbaarheid van uw hypotheekrente? Of wilt u iets anders weten met betrekking tot uw belastingaangifte? Neem gerust contact met ons op via fpdesk@veldhuis-advies.nl of bel 0578-211000.

Ps. Houd er wel rekening mee dat wij geen aangifte voor u kunnen invullen, hiervoor kunt u beter contact opnemen met een belastingadviseur.

Jenny Vosselman
Adviseur Financiële planning
Dit artikel is geschreven door:

Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld