5 tips voor het goed inrichten van uw AOV | Veldhuis Advies

5 tips voor het goed inrichten van uw AOV

Filter

5 tips voor het goed inrichten van uw AOV

Head Arbeidsongeschikt

Raakt u als ondernemer arbeidsongeschikt, dan zit u zonder inkomsten. U bent arbeidsongeschikt wanneer u uw beroep niet meer kunt uitoefenen of uw bedrijf niet meer kunt runnen. Dit kan van tijdelijke aard zijn, bijvoorbeeld bij een gebroken been of een zwangerschap, maar u kunt ook definitief arbeidsongeschikt raken. Als zelfstandige kunt u een verzekering afsluiten voor deze risico’s door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt inkomenszekerheid

Zelfs tot aan het pensioen. Maar… er zijn veel verzekeringsmaatschappijen die een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbieden en er zitten grote verschillen in de voorwaarden en premies. Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor u het meest geschikt? Dit hangt onder andere af van uw eigen wensen rondom het invullen van de verzekering. Zorg voor een bij u passende verzekering door de voorwaarden en premies kritisch met elkaar te vergelijken en u goed te laten adviseren door een onafhankelijk adviseur.

Wij geven u 5 tips voor het opstellen van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering op maat

Tip 1: bepaal het beroepscriterium: is er wel of niet een vervangend beroep?

Arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld in drie varianten:

  • Beroeps arbeidsongeschiktheid (BAO)
  • Passende arbeidsongeschiktheid (PAO)
  • Gangbare arbeidsongeschiktheid (GAO)

Een beroeps arbeidsongeschiktheid houdt rekening met het vak dat u uitoefent. Bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt gekeken of het op de polis vermelde beroep nog (deels) kan worden uitgeoefend. U kunt niet worden verplicht om (rest-)capaciteiten te benutten voor een andere functie of beroep.

Bij passende arbeidsongeschiktheid wordt bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid gekeken of de arbeid of een beroep kan worden uitgeoefend dat aansluit bij het arbeidsverleden, capaciteiten, opleiding, salaris en beperkingen. Het kan dus zijn dat men een ander beroep moet gaan uitoefenen dan eerder gedaan werd.

Kiest u voor gangbare arbeidsongeschiktheid dan wordt bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid gekeken of u nog (deels) werkzaamheden kan verrichten die gelden als algemeen geaccepteerde arbeid, ongeacht het beroep en werkervaring.

Tip 2: stel de hoogte van de uitkering vast: eigen inkomen of vast bedrag?

U bepaalt of u een vaste uitkering (sommenverzekering) wilt ontvangen of dat de uitkering afhangt van uw inkomen (schadeverzekering).

Bij een sommenverzekering stelt u van tevoren een bedrag vast dat u uitgekeerd wilt hebben bij arbeidsongeschiktheid. Alleen bij het afsluiten van de verzekering speelt het inkomen een rol: verzekeraars willen gebruikelijk max. 80% van het gemiddelde inkomen verzekeren. Hierbij is het belangrijk om de thuissituatie te bekijken. Heeft u een partner? Heeft uw partner een inkomen? Hoe lang redt u het zonder inkomsten? Hoeveel geld heeft u nodig om goed te kunnen leven bij langdurige arbeidsongeschiktheid? Jaarlijks heeft u de mogelijkheid om het verzekerde bedrag tot bijvoorbeeld 10% te laten aanpassen als u dat nodig vindt.

Kiest u voor een schadeverzekering, dan moet u bij arbeidsongeschiktheid kunnen aantonen wat uw schade (inkomensverlies) is. Hierbij krijgt u dan de werkelijk geleden schade uitgekeerd tot maximaal de overeengekomen verzekerde som.

Tip 3: bepaal het ziektebeeld: wanneer heeft u recht op een uitkering?

Soms wil een verzekeraar bepaalde oorzaken voor arbeidsongeschiktheid uitsluiten. Bijvoorbeeld als er al een medisch verleden is voor rugklachten. Als een verzekeraar een uitsluiting op de polis opneemt dan wordt er geen premiekorting gegeven. Daarom is het interessant om te kijken of er producten en productvarianten zijn waarbij niet alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid recht op uitkering geven. Dat kan premievoordeel opleveren.

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat arbeidsongeschiktheid als gevolg van een psychische aandoening geen recht op uitkering geeft. Ook kan ervoor gekozen worden dat slechts arbeidsongeschiktheid, ontstaan ten gevolge van een ongeval, recht op uitkering geeft. Of dat er alleen dekking is bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval en bepaalde, met name genoemde, ernstige ziektes of ziektebeelden. Check juist bij deze producten goed de voorwaarden en de productinformatie, zodat u weet wanneer u wel en niet een uitkering ontvangt.

Tip 4: onafhankelijkheid in toetsing: wie bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid?

Een keuringsarts bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid. Uw verzekeraar wijst deze keuringsarts aan. Bij sommige verzekeringen heeft u het recht op contra-expertise. Bent u het dan niet eens met de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid en de daaraan gekoppelde uitkering, dan mag u een contra expert inschakelen om het oordeel van de verzekeraar onafhankelijk te laten toetsen.

Tip 5: Laat u goed adviseren over de vele soorten en mogelijkheden

Het is lastig om te bepalen wat voor u de best passende arbeidsongeschiktheidsverzekering is. U kunt hierover advies inwinnen bij een onafhankelijk financieel adviseur. Deze zoekt precies voor u uit welke opties voor u van belang zijn en waarom. En weet u exact wat u wilt, dan is het verstandig om de voorwaarden en premies van de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met elkaar te vergelijken. Ook dit kan een adviseur objectief en goed voor u beoordelen. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen onderling namelijk erg verschillen. Een onafhankelijk adviseur vergelijkt het aanbod van meerdere verzekeraars en adviseert hierover. Bovendien kan een onafhankelijk adviseur ook het beheer van de polis verzorgen en u van dienst zijn met zijn kennis en kunde over de schaderegeling als u onverhoopt arbeidsongeschikt mocht raken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of wilt u uw persoonlijke situatie bespreken? Onze adviseurs helpen u graag. Neem gerust contact met ons op via bedrijven@veldhuisadvies.nl of telefoonnummer 0578-699789.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld